نخستین ریزاختروش کهکشان آندرومدا


نخستین ریزاختروش کهکشان آندرومدا

نخستین ریزاختروش کهکشان آندرومدا برای نخستین بار دانشمندان اختروش کوچکی (ریزاختروش یا ریزکوازار) را فراتر…

نخستین ریزاختروش کهکشان آندرومدا

کلمات کلیدی : نخستین,ریزاختروش,کهکشان,آندرومدا,نخستین ریزاختروش کهکشان آندرومدا , صنايع هوافضا , مقالات علمي , نخستین+ریزاختروش+کهکشان+آندرومدا+ابر برچسبها