تبلیغات
تبلیغات

 

دسته بندي
گالری تصاویر

وسایل تبدیل انرژی الکترومکانیکی گردان را ماشینهای الکتریکی می گویند. طبقه بندی ماشینهای الکتریکی ماشینهای الکتریکی به دو طریق دسته بندی می شوند: از نظر نوع جریان الکتریکی الف- ماشینهای الکتریکی جریان مستقیم. ب- ماشینهای الکتریکی جریان متناوب. از نظر نوع تبدیل انرژی الف- مولدهای الکتریکی که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می […]

گوناگون
تبلیغات متنی

yalda