سیستم سونار – Sonar System


سیستم سونار – Sonar System

واژه سونار به چه معناست؟ SONAR = Sound Navigation And Ranging  –  سونار = ناوبری…

سیستم سونار – Sonar System

کلمات کلیدی : سیستم,سونار,–,Sonar,System,سیستم سونار – Sonar System , مقالات مهندسي , مهندسی برق و الکتریک , کامپیوتر، مکانیک، برق، عمران، شیمی، پزشکی سیستم+سونار+–+Sonar+System+ابر برچسبها