تبدیلات گالیله


تبدیلات گالیله

تبدیلات گالیله دید کلی در برسی حرکت هر ذره باید یک چارچوب مرجع تعین کنیم…

تبدیلات گالیله

کلمات کلیدی : تبدیلات,گالیله,تبدیلات گالیله , فيزيك , مقالات علمي , تبدیلات+گالیله+ابر برچسبها