قانون لنز


قانون لنز

مقدمه طبق قوانین القای الکترومغناطیسی اگر شارمغناطیسی گذرا از مدار تغییر کند، نیرو محرکه الکتریکی…

قانون لنز

کلمات کلیدی : قانون,لنز,قانون لنز , فيزيك , مقالات علمي , قانون+لنز+ابر برچسبها