پویاییِ نامتقارن


پویاییِ نامتقارن

تواناییِ مواد در انتقالِ بارِ الکتریکی، یکی از سنجه‌های کلیدی‌ست که تعیین می‌کند آیا این…

پویاییِ نامتقارن

کلمات کلیدی : پویاییِ,نامتقارن,پویاییِ نامتقارن , فيزيك , مقالات علمي , پویاییِ+نامتقارن+ابر برچسبها