داروی شیمی درمانی تولید می‌شود


داروی شیمی درمانی تولید می‌شود

فیلگراستیم شکل مصنوعی ( G-CSFفاکتور محرک کلنی گرانولوسیت) است، نوعی پروتئین طبیعی که عامل تولید…

داروی شیمی درمانی تولید می‌شود

کلمات کلیدی : داروی,شیمی,درمانی,تولید,می‌شود,داروی شیمی درمانی تولید می‌شود , پزشكي و سلامت , داروی+شیمی+درمانی+تولید+می‌شود+ابر برچسبها