نوار چسب مولکولی


نوار چسب مولکولی

هنگامی که ما اجزای سازنده یک سیستم را در کنار هم جمع می‌کنیم و به…

نوار چسب مولکولی

کلمات کلیدی : نوار,چسب,مولکولی,نوار چسب مولکولی , فيزيك , مقالات علمي , نوار+چسب+مولکولی+

بافت‌های کوانتومی کایرال


بافت‌های کوانتومی کایرال

حالت‌های کوانتومی همدوس کایرالِ متفاوتی در فاز A ابر‌شاره هلیوم-3 تشکیل و مشخص شده است…

بافت‌های کوانتومی کایرال

کلمات کلیدی : بافت‌های,کوانتومی,کایرال,بافت‌های کوانتومی کایرال , فيزيك , مقالات علمي , بافت‌های+کوانتومی+کایرال+

قوانین جدید الکترونیک در مقیاس مولکولی


قوانین جدید الکترونیک در مقیاس مولکولی

دانشمندانی از آزمایشگاه ملی بروکهاون و دانشگاه کلمبیا مشغول بررسی قوانین رسانش ‏الکتریکی در مدارهای…

قوانین جدید الکترونیک در مقیاس مولکولی

کلمات کلیدی : قوانین,جدید,الکترونیک,در,مقیاس,مولکولی,قوانین جدید الکترونیک در مقیاس مولکولی , صنايع هوافضا , مقالات علمي , قوانین+جدید+الکترونیک+در+مقیاس+مولکولی+ابر برچسبها