پلتروژن


پلتروژن

پلتروژن فرآیند پیوسته‏ای برای تولید انواع پروفیلهای كامپوزیتی است. در این فرآیند، الیاف تقویت كننده…

پلتروژن

کلمات کلیدی : پلتروژن,پلتروژن , مقالات مهندسي , مهندسي مكانيك , کامپیوتر، مکانیک، برق، عمران، شیمی، پزشکی پلتروژن+ابر برچسبها