میخک
پنج شنبه 8 آبان 1393
مسمومیت غذایی

مسمومیت غذایی

متأسفانه در فصل گرما بسيار افراد را مسموم مي كند و همه اين مسوميت ها به علت استفاده از غذاهاي فاسد شدني مثل چرخ كرده، ...