مترور، متره و برآورد – تعریف متره و برآورد و انواع آن


مترور، متره و برآورد – تعریف متره و برآورد و انواع آن

تعریف متره: متره عبارت است “از محاسبه و اندازه گیری مقادیر مصالح مورد نیاز ،…

مترور، متره و برآورد – تعریف متره و برآورد و انواع آن

کلمات کلیدی : مترور،,متره,و,برآورد,–,تعریف,متره,و,برآورد,و,انواع,آن,مترور، متره و برآورد – تعریف متره و برآورد و انواع آن , مقالات مهندسي , مهندسی عمران , کامپیوتر، مکانیک، برق، عمران، شیمی، پزشکی مترور،+متره+و+برآورد+–+تعریف+متره+و+برآورد+و+انواع+آن+ابر برچسبها