اشعار شب قدر


اشعار شب قدر

در ” ترجمان القرآن جرجانی ” شب قدر ، شب اندازه کردن کارها ذکر شده…

اشعار شب قدر

کلمات کلیدی : اشعار,شب,قدر,اشعار شب قدر , مقالات فرهنگي , مهدویت، دانشگاهها، اهل بیت، مذهبی،داستان، فرهنگ اشعار+شب+قدر+ابر برچسبها