لیزر درمانی داخل وریدی


لیزر درمانی داخل وریدی

بتازگی روشهای مختلف فتوهموتراپی شامل تاباندن اشعه لیزر و غیر لیزر( شامل incoherent monochromic, narrow…

لیزر درمانی داخل وریدی

کلمات کلیدی : لیزر,درمانی,داخل,وریدی,لیزر درمانی داخل وریدی , مقالات مهندسي , مهندسی پزشکی , کامپیوتر، مکانیک، برق، عمران، شیمی، پزشکی لیزر+درمانی+داخل+وریدی+ابر برچسبها