فروسرخ، مادون قرمز ( Infrared )


فروسرخ، مادون قرمز ( Infrared )

امواج فروسرخ یا به عبارتی اشعه مادون قرمز در علم فیزیک به قسمی از طیف…

فروسرخ، مادون قرمز ( Infrared )

کلمات کلیدی : فروسرخ،,مادون,قرمز,(,Infrared,),فروسرخ، مادون قرمز ( Infrared ) , فيزيك , مقالات علمي , فروسرخ،+مادون+قرمز+(+Infrared+)+ابر برچسبها