از مدرسه رفتن متنفرم

از مدرسه رفتن متنفرم


از مدرسه رفتن متنفرم

بسیاری از کودکان این حرف را می زنند. البته این احساس، چندان طول نمی‌کشد. اما…

از مدرسه رفتن متنفرم

کلمات کلیدی : از,مدرسه,رفتن,متنفرم,از مدرسه رفتن متنفرم , گوناگون , از+مدرسه+رفتن+متنفرم+پیشنهاد ما

ابر برچسبها