فوتون‌های مجازی حقیقی می‌شوند


فوتون‌های مجازی حقیقی می‌شوند

با استفاده از اثر دینامیک کازیمیر می‌توان فوتون‌های مجازی را به فوتون‌های حقیقی و قابل…

فوتون‌های مجازی حقیقی می‌شوند

کلمات کلیدی : فوتون‌های,مجازی,حقیقی,می‌شوند,فوتون‌های مجازی حقیقی می‌شوند , فيزيك , مقالات علمي , فوتون‌های+مجازی+حقیقی+می‌شوند+

نخستین ریزاختروش کهکشان آندرومدا


نخستین ریزاختروش کهکشان آندرومدا

نخستین ریزاختروش کهکشان آندرومدا برای نخستین بار دانشمندان اختروش کوچکی (ریزاختروش یا ریزکوازار) را فراتر…

نخستین ریزاختروش کهکشان آندرومدا

کلمات کلیدی : نخستین,ریزاختروش,کهکشان,آندرومدا,نخستین ریزاختروش کهکشان آندرومدا , صنايع هوافضا , مقالات علمي , نخستین+ریزاختروش+کهکشان+آندرومدا+ابر برچسبها