میخک
جمعه 2 آبان 1393
Ueber_uns_blau

ECU را بشناسیم

ECU مخفف Electronic Control Unit یا واحد کنترل الکترونیک می باشد و نقش هدایت و کنترل یک خودروی انژکتوری را بر عهده دارد. همانطور که ...