میخک
دوشنبه 3 آذر 1393

جدیدترین عکس های دوجنسه ها

نحوه برخورد با افراد دو جنسه

نحوه برخورد با دوجنسه ها

نحوه برخورد با دوجنسه ها با افراد دوجنسه چگونه برخورد کنیم؟   امروز، واژه‌ای که بهتر مورد قبول جامعه پزشکی و جامعه دوجنسه‌هاست، واژه بی‌قراری جنسی است. اگر متوجه شوید یکی از کسانی ... نحوه برخورد با دوجنسه ها

جدیدترین عکس های دوجنسه ها