میخک
سه شنبه 29 مهر 1393
نحوه برخورد با افراد دو جنسه

نحوه برخورد با دوجنسه ها

با افراد دوجنسه چگونه برخورد کنیم؟   امروز، واژه‌ای که بهتر مورد قبول جامعه پزشکی و جامعه دوجنسه‌هاست، واژه بی‌قراری جنسی است. اگر متوجه شوید یکی از کسانی ...