نگاهی اجمالی بر Intrusion Detection Systems – IDS


نگاهی اجمالی بر Intrusion Detection Systems – IDS

به سیستم های که عوامل مخرب و نفوذی را شناسایی می کند IDS گفته می…

نگاهی اجمالی بر Intrusion Detection Systems – IDS

کلمات کلیدی : نگاهی,اجمالی,بر,Intrusion,Detection,Systems,–,IDS,نگاهی اجمالی بر Intrusion Detection Systems – IDS , مقالات مهندسي , مهندسي كامپيوتر , کامپیوتر، مکانیک، برق، عمران، شیمی، پزشکی نگاهی+اجمالی+بر+Intrusion+Detection+Systems+–+IDS+ابر برچسبها