یاقوت سرخ – Ruby


یاقوت سرخ – Ruby

یاقوت سرخ – Ruby مشخصات اصلی یاقوت سرخ: وجه تسمیه: ازکلمه یونانی روبنوس به معنای…

یاقوت سرخ – Ruby

کلمات کلیدی : یاقوت,سرخ,–,Ruby,یاقوت سرخ – Ruby , مقالات مهندسي , مهندسی معدن , کامپیوتر، مکانیک، برق، عمران، شیمی، پزشکی یاقوت+سرخ+–+Ruby+ابر برچسبها