بافت‌های کوانتومی کایرال


بافت‌های کوانتومی کایرال

حالت‌های کوانتومی همدوس کایرالِ متفاوتی در فاز A ابر‌شاره هلیوم-3 تشکیل و مشخص شده است…

بافت‌های کوانتومی کایرال

کلمات کلیدی : بافت‌های,کوانتومی,کایرال,بافت‌های کوانتومی کایرال , فيزيك , مقالات علمي , بافت‌های+کوانتومی+کایرال+ابر برچسبها