آنوریسم؛ بادکردن دیواره سرخرگ


آنوریسم؛ بادکردن دیواره سرخرگ

آنوریسم‌ (Aneurysm)‏ عبارت است از اتساع (باد کردن) یا بیرون‌زدگی دیواره یک سرخرگ در اثر…

آنوریسم؛ بادکردن دیواره سرخرگ

کلمات کلیدی : آنوریسم؛,بادکردن,دیواره,سرخرگ,آنوریسم؛ بادکردن دیواره سرخرگ , پزشكي و سلامت , آنوریسم؛+بادکردن+دیواره+سرخرگ+ابر برچسبها