واحد تصفیه آب نیروگاه نکا

واحد تصفیه آب نیروگاه نکا

مقدمه
انرژی الكتریكی, یكی از بهترین صورت های انرژی است كه بشر به آن دست پیدا كرده است. نیروگاه نكا از 4 واحد بخاری MW 440 و2 واحدگازیMW 5/137 و در مجموع باظرفیت اسمی MW 2035 در شمال كشور و در شهر نكا در كنار سواحل دریای خزر احداث شده است. در نیروگاه بخاری كه صور مختلف انرژی به انرژی الكتریكی تبدیل می شوند، آب نقش اساسی دارد .مهمترین خصوصیتی كه آب باید داشته باشد، كیفیت وخلوص آب است،كه رساندن آب به كیفیت مورد نظر در حیطه كارهای مهندس شیمی می باشد .به همین خاطر در نیروگاه نكا بخشی به عنوان امور شیمی در نظر گرفته شده است كه واحد های زیر تحت نظارت این بخش كنترل می شوند:

1.       پیش تصفیه خانه
2.       تصفیه خانه اصلی
3.       تصفیه خانه بین راهی (CPP)
4.       هیدروژن سازی
5.       آب ژاول سازی

آبی كه از چاه استخراج می شود باید مراحل مختلف تصفیه را طی كندتابه كیفیت مورد نظر برای استفاده در سیكل برسد.نخست در پیش تصفیه خانه ذرات معلق آن ته نشین می شود .سپس در تصفیه خانه اصلی سختی آن گرفته می شود وبا استفاده از رزین های تبادل یونی به آب بدون یون تبدیل می شود وسرانجام وارد سیكل می شود.آب پس از طی هر دور وارد CPP می شود تا مجدداً تصفیه شود تا مواد شیمیایی تزریقی به آب وزنگ زدگیهای داخل مسیر لوله ها,گرفته شود.برای خنك كردن بخارات سیكل در كندانسور از آب دریا استفاده می شود كه در استخر های كنار در یا برای از بین بردن جلبكها,خزه ها وبارنیكلها،به آب دریا مقداری آب ژاول تزریق می شود.آب ژاول مورد نیاز در واحد آب ژاول سازی تولید می شود.

پیش تصفیه خانه
برای تولید آب زلال وعاری از ذرات بسیار ریز معلق و بدون  رنگ به تجهیزات مختلف، مواد شیمیایی مناسب ودر نهایت افراد آموزش دیده نیاز است كه بتوانند با بكارگیری از تجهیزات واستفاده از دستورالعملها آبی مطابق معیار های داده شده برای مصارف قسمت های مختلف نیروگاه تهیه نمایند.  آب نیروگاه توسط سه حلقه چاه كه در منطقه زمین سوخت واقع در 25 كیلومتری نكا حفاری شده است تامین می شود. آب رسیده به نیروگاه در استخر های 1500 متر مكعبی ذخیره می شود. آب این استخر توسط 3پمپ البته یكی در حالت stand by، به سمت 5فیلتر شنی كه یكی از آنها نیز در حالت stand by می باسد، هدایت می شود.

فیلتر های شنی
هر فیلتر شنی دارای یك ورودی جهت ﺁب خام و خروجی ﺁب تمیز, سرریزه ها و بالاخره مسیر ورودی و خروجی بك واش می باشد.همچنین دارای درین برای درین دادن در ابتدای بهره برداری است. هنگامی كه ﺁب از میان لایه های فیلتر می گذرد ناخالصی های موجود در ﺁن در فیلتر باقی می ماند و در نتیجه با گذشت زمان فیلتر كثیف می شود كه با بالا رفتن اختلاف فشار ورودی و خروجی روی تابلو كنترل ﺁلارم خواهد ﺁمد. برای تولید آب آشامیدنی و رنگبری و بوگیری آب به فیلتر های زغالی منتقل می شود. این فیلتر ها هر كدام محتوی زغال فعال می باشد كه قادر هستند مواد آلی، رنگ بو مزه وگازهای محلول در آب را از آن جدا نماید. برای گندردای آب, به آب ورودی به فیلتر زغالی مقدار ppm 8/0 كلر وبه آب خروجی از فیلتر حداكثر ppm 3/0 كلر تزریق  تزریق می شود. موقعیكه اختلاف فشار به MWG4 رسید فیلتر را بایستی از مدار خارج كرد.

تصفیه خانه اصلی 
فرایند بهره برداری در یك بویلر بنسون (boiler Benson) به گونه ای است كه همه آب ورودی به سیستم آب تغذیه وارد بویلر وپس از آن به شكل بخار وارد توربین می شود. از این رو همه ناخالصی های موجود وارد آب  بویلر می گردد واگر در بویلر بر جای نمانند وارد توربین می شوند. این كار با استفاده از رزین های كاتیونی و رزین های آنیونی انجام می شود. ناخالصی های كه در دیواره بویلر بر جای می مانند، موجب داغ شدن موضعی، خوردگی و سوراخ شدن لوله ها می شوند واگر سیلیس (SiO2  ) به پره های توربین بچسبد باعث كاهش راندمان توربین خواهد شد. لذا لازم است كه آب ورودی به سیستم تغذیه دارای بالاترین درجه خلوص باشد.این آب در تصفیه خانه اصلی (Demineralization Plant) تامین می گردد. در  رزینهای كاتیونی, كاتیون های  Na+ ، K+،  Mg++ وCa++  با یون هایH+   تعویض می شوند .ماحصل این تعویض یونی، تولید گاز هیدروژن است. برای خار ج ساختن گاز دی اكسید كربن تولیدی از Co2 trickler  استفاده می شود. Co2 trickler از یك برج آكنده با 8000 حلقه راشیگ تشكیل شده است كه برای جذب Co2 حاصل از یونهای بی كربنات های تشكیل شده در واحد كاتیونی یا موجود در آب مورد استفاده قرار می گیرد. آب واحد كاتیونی توسط یك دوش به صورت اسپری در می آید و هوا از پایین توسط یك فن دمیده می شود .Co2 جذب شده در برج از بالای برج به محیط  ونت می شود آب پس از حذف Co2 در مخزن انتهای برج ذخیره می شود.پس از آن آب وارد ستون های تعویض كننده آنیونی می شود كه به صورت دو واحد موازی و مجزا كه همواره یكی در مدار است. آب از پایین برج كه رزینهای آنیونی ضعیف  قرار دارند، وارد ستون می شود اگر كنداكتیویته آب به  MS/s6- 5  ستون باید احیا شود احیای ستون های آنیونی با استفاده از سود صورت می گیرد.  در ستونهای مبادله كننده آنیونی، یونهای نظیرCl،SO42- بعلاوه CO2  باقی مانده با یونهای OH تعویض می شوند.

اكنون آب فاقد مود معدنی وخنثی است برای حذف آخرین اثرات  مواد معدنی آب از فیلتر بستر مخلوط (mixed bed filter) می شود در فیلتر بستر مخلوط یك مخلوط كاملا یكنواخت از رزینهای آنیونی وكاتیونی قوی وجود دارد . اكنون آبی كه مواد معدنی آن كاملا حذف شده است در استخر های آب میك آپ جهت مصرف در دسترس می باشد.  مبادله كننده كاتیون وآنیون به صورت فیلتر های Flow matic filter مورد استفاده قرار می گیرند، یعنی در مدت بهره برداری آب از پایین به بالا جریان می یابد وبه هنگام احیاء جریان در فیلتر از بالا به پایین می باشد.

تصفیه خانه شامل دو خط وهر یك شال یك ستون كاتیونی ویك ستون آنیونی ویك بستر مخلوط ویك حذف كننده دی اكسید كربن می باشد، كه یك خط در وضعیت بهره بر داری اتوماتیك آب كاملا عاری از مواد معدنی فراهم می سازد.

ملاك تعویض خط در وضعیت اتوماتیك “هدایت الكتریكی است . اگر هدایت الكتریكی از 20 میكروزیمنس بر سانتیمتر تجاوز نماید مبادله كننده های كاتیون وآنیون از حالت بهره برداری خارج شده و خط بعدی با استارت آپ  واشینگ آغاز بكار میكند. هنگامیكه كنداكتیویته به كمتر از 20 میكروزیمنس بر سانتیمتر برسد در وضعیت بهره برداری قرار می گیرد. مبادله كننده كاتیون اشباع شده با اسید سولفوریك ومبادله كننده آنیون اشباع شده با محلول سود احیاء می شود.اسید وسود مورد نیاز به ترتیب از مژرینگ تانكهای اسید وسود تامین می شود.

C.P.P
سی پی پی خلاصه شده كندانست پلشینگ پلنت می باشد كه (تصفیه خانه بین راهی) نام دارد. وقتی بخار از توربین فشار ضعیف به كندانسور رفته و در برخورد با لوله هایی كه درون ﺁنها ﺁب سرد دریا در جریان می باشد, بخار ﺁب تبدیل به ﺁب كندانسه شده و چون در این سیكل ئیدرازین, ﺁمونیاك, سولفات و كلرور ها و همچنین نشتی احتمالی كندانسور باعث نفوذ ﺁب دریا به ﺁب كندانسه گردیده كنداكتویته این ﺁب برگشتی را بالا برده كه از حد مجاز زیادتر می باشد و این ﺁب مجددا در سیكل قرار می گیرد.
در نیروگاه نكا  برای هر واحد یك سیستم تصفیه بین راهی (c.p.p) در نظر گرفته شده است .هر یك از این  واحد های c.p.p از دو دستگاه كارتریج فیلتر و دو دستگاه فیلتر های میكسبد (ستون مخلوط رزینهای آنیونی وكاتیونی) تشكیل شده است كه معمولا دو كارتریج فیلتر با یك ستون مخلوط در مدار قرار می گیرند.اگر شرایط شیمیائی آب ورودی به c.p.p خوب باشد، می توان حتی ستون مخلوط را از مدار خارج نمود. C.P.P از دو فیلتر مكانیكی به نام كارتریج فیلتر و دو فیلتر شیمیایی به نام میكسبد فیلتر تشكیل شده است.

كارتریج فیلترها:

درون فیلتر مكانیكی بنام كارتریج لوله هایی قرار دارد كه دیواره ﺁن از بافته های سلولزی بوده و كار ﺁن تصفیه مكانیكی, گرفتن املاح معلق در ﺁب میباشدجنس فیلتر های آن از نوعی سلولز می باشد وآب از قسمت خارجی فیلتر هابه سمت داخلی آنها عبور كرده وضمن عبور كلیه مواد معلق خود را كه معمولا اكثر آن آهن می باشد بجا گذاشته واز آن عبور می نماید.

میكسدبد:
دو فیلتر شیمیایی بنام میكسدبد كه از رزینهای ﺁنیونی و كاتیونی تشكیل شده و رزینهای ﺁنیونی یونهای منفی داخل ﺁب و رزینهای كاتیونی یونهای مثبت داخل ﺁب را می گیرد. رزینهای ﺁنیونی و كاتیونی با هم روی یك صفحه ای از نازل ها قرار دارند و زیر هر میكسدبد دارای یك فیلتر رزین گیر بصورت یك قیف می باشد.

وظیفه میكسبد ها در C.P.P گرفتن یون های آهن محلول وسیلیس محلول است كه از لوله های بویلر می آید ونیز نمكهایی كه احتمالا در تصفیه خانه گرفته نشده اند .یا آلودگی آب كندانسور كه در اثر نشت لوله كندانسور و ورود آب در یا به آن بوجود می آید. در هر حال, آب خروجی از كندانسور (به خاطرتزریق قبلی) مقدار ی آمونیاك دارد. آمونیاك در آب تولید یون آمونیوم  (NH4+) می كند ،كه یك كاتیون است. معمولا مقداری یون های آهن (Fe2+) وسیلیكات (SiO3) كمتر از ۲ppbاست، بنابراین كارعمده رزین تعویض كاتیون درمیكسد بد C.P.P گرفتن یون آمونیم است .به همین دلیل مقدار رزین كاتیونی در C.P.P بمراتب بیشتر از ﺁنیونی است اگر به هرنحوﺁب دریا از طریق لوله ها ی كندانسور نشت كند. نمك هایش مثل كلرور سدیم به سیستم وارد می شود و هدایت الكتریكی بعد از C.P.P افزایش می یابد.

www.smsm.ir

واحد تصفیه آب نیروگاه نکا

کلمات کلیدی : واحد,تصفیه,آب,نیروگاه,نکا,واحد تصفیه آب نیروگاه نکا , مقالات مهندسي , مهندسی نیروگاه , کامپیوتر، مکانیک، برق، عمران، شیمی، پزشکی واحد+تصفیه+آب+نیروگاه+نکا+

تاریخ: سه شنبه 2012/07/31
برترین مطالب امروز
مطالب مرتبط
ترفند
اس ام اس

ابر برچسبها