انرژی باد و محیط زیست

انرژی باد و محیط زیست

گسترش روزافزون نیاز به انرژی و محدودیت منابع فسیلی، افزایش آلودگی محیط زیست ناشی از سوزاندن این منابع، بحث گرم شدن هوا و اثرات پدیده گلخانه‌ای، ریزش باران های اسیدی و ضرورت متعادل نمودن نشر CO2 همگی لزوم صرفه جویی در مصرف سوخت های فسیلی و توجه مضاعف به استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر را ایحاب می كند.

در بین انرژی های تجدیدپذیر، انرژی باد یكی از اقتصادی ترین روش های تولید برق است كه آلودگی محیط زیست را در پی نداشته و پایان پذیر نیز نیست. طبق آمار موجود تولید هر كیلو وات ساعت انرژی الكتریكی از باد می تواند از انتشار حدود یك كیلوگرم CO2 در مقایسه با نیروگاه های سوخت فسیلی جلوگیری نماید. به طور كلی با جایگزینی انرژی برق بادی به جای انرژی برق تولیدی از نیروگاه سوخت فسیلی می توان از انتشار گازهای گلخانه ای كاست. به عنوان نمونه در منجیل هر توربین 500 كیلووات در سال حداقل 1500000 كیلووات ساعت انرژی برق تولید می نماید كه باعث كاهش آلاینده های محیط زیست به مقدار زیر خواهد گردید:

CO2

 1275000 Kg

SO2 4350 Kg

NOx 3900 Kg

خاك 150 Kg

خاكستر 82500 Kg

در زمانی كه برق مورد نیاز شبكه توسط توربین های برق بادی تزریق می شود برق تولیدی سایر نیروگاه ها كاهش یافته از این رو در مصرف سوخت فسیلی این نیروگاه ها صرفه جویی می گردد كه با توجه به میزان تزریق برق بادی به شبكه، از انتشار آلاینده های محیط زیست كاسته خواهد شد.

از طرف دیگر می توان به جاذبه های طبیعی و چشم انداز سیستم های انرژی بادی كه در معرض دید افراد قرار می گیرند اشاره كرد كه نمایی از انرژی پاك برای مردم تلقی می شود. در ضمن از سطح زمینی كه برای احداث مزرعه برق بادی اختصاص می یابد 99% آن قابل استفاده می باشد. گرچه پره های توربین های بادی نوعا بیشتر از 10 متر !! قطر دارند اما از آنجا كه در ارتفاع بالاتر از 20 متری قرار دارند، اجازه فعالیت های كشاورزی و دامپروری تا كنار برج توربین ها همچنان فراهم است و شواهد موید این است كه حیوانات اهلی و وحشی اطراف مزارع بادی نیز متحمل اثر سوئی نمی گردند.

هم چنین مطالعات در كشورهای پیشرو در این تكنولوژی نشان می دهد كه تنها 1% از كل سطح مزارع بادی توسط خود این توربین ها اشغال می شوند. در نتیجه با توجه به موارد فوق انرژی بادی در كاهش هزینه های اجتماعی در مقایسه با نیروگاه های سوخت فسیلی كه در برگیرنده اثرات برون زایی منفی می باشند توجیه پذیر می باشد و برق حاصل از آن می تواند به عنوان یك انرژی پایدار در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور مورد استفاده قرار گیرد.

انرژی باد و محیط زیست

کلمات کلیدی : انرژی,باد,و,محیط,زیست,انرژی باد و محیط زیست , مقالات مهندسي , مهندسی نیروگاه , کامپیوتر، مکانیک، برق، عمران، شیمی، پزشکی انرژی+باد+و+محیط+زیست+

تاریخ: پنجشنبه 2012/07/26
برترین مطالب امروز
مطالب مرتبط
ترفند
اس ام اس

ابر برچسبها