روش استخراج روباز معدن

روش استخراج روباز معدن

امروزه ذخائر معدنی كه با روش روباز استخراج می شوند از نظر اندازه ، شكل، جهت و موقعیت قرارگیری آنها نسبت به سطح زمین بسیار متنوعند . این شرایط پدید آمده از یك سو به دلیل تو سعه تكنولوژی در ماشین آلا ت معدنی بالاخص از نظر ظرفیت ، قدرت و سرعت می باشد از سوی دیگر به دلیل الگاریتم های مختلفی است كه در زمینه برنامه ریزی و طراحی معدن با استفاده از روش های ریاضی و تحقیق در عملیات توسعه و ارائه شده اند .

علی رقم این پیشرفت ها ، روش روباز از نظر اصول و چارچوب اولیه تغییر حاصل نكرده است. از گذشته تا كنون استخراج ذخایر معدن با روش روباز به كمك یك سری سطوح افقی و مسطح انجام می گیرد كه اصطلاحاً به آنها پله اطلاق می گردد، استخراج از اولین پله كه در بالاترین ارتفاع ایجاد می شود آغاز و تا آخرین افق یا آخرین پله كه كف پیت خواهد بود ادامه پیدا می كند.  استخراج از هر پله تا آخرین محدوده پیت گسترش می یابد .

ارتباط پله ها از طریق گذرگاه ها انجام می گیرد كه بدان رمپ می گویند . استخراج از هر پله توسط عملیات حفاری، انفجار ، بار گیری و حمل انجام می گیرد لذا طبیعی است كه ژئو متری پله ها تابع مشخصات ماشین الات معدن مثل دریل ، كامیون و شاول باشد .

بطور كلی در معادن رو باز به ماشین های حفاری ( دریل) ، بار گیری( شاول) و حمل (كامیون)  ماشین های اصلی و به سایر ماشین آلا ت معدن مثل لودر ، گریدر ، دوزر ، ماشین آبپاش معدن ، ماشین حامل سوخت ، سنگ شكن اولیه ، ماشین حامل مواد منفجره و ماشین تعمیراتی سیار ماشین الات كمكی یا ثانویه اطلاق می شود.

ظرفیت كامیون بین 5 تا 10 تن به ازائ هر اینچ قطر دریل ، ظر فیت جام شاول بین 5/0 تا 1 متر مكعب به ازائ هر  اینچ قطر دریل و ظر فیت كامیون باید بین 5 تا 10 تن به ازائ هر متر مكعب ظر فیت جام شاول باشد.

از میان ماشین الات اصلی به دلیل محدودیت در تولید شاول و كامیون های بزرگ و از سوی دیگر به دلیل طیف گسترده كارخانه های سازنده دریل ، شاول و كامیون نقش قابل توجه ای در طراحی معادن رو باز بالاخص در تعیین ژئومتری پله ها ایفا می كنند به همین دلیل روش استخراج رو باز روشی كاملاً مكانیزه است در انتخاب ماشین آلات معادن روباز نه تنها باید در ابعاد آن دقت داشت بلكه با توجه به اندازه ماشین آلات بالاخص شاول و كامیون مشخصات پله ها را نیز باید به گونه ای انتخاب كرد كه ماشین آلات در آان پله ها بتوانند به عملیات خود ادامه دهند . فضایی كه نیاز است تا عملیات حفاری، بار گیری و حمل بر روی آن انجام پذیرد فضای عملیاتی یاپله كاری گفته می شود.

منبع:osmadan.blogfa.com

www.smsm.ir

روش استخراج روباز معدن

کلمات کلیدی : روش,استخراج,روباز,معدن,روش استخراج روباز معدن , مقالات مهندسي , مهندسی معدن , کامپیوتر، مکانیک، برق، عمران، شیمی، پزشکی روش+استخراج+روباز+معدن+

تاریخ: یکشنبه 2012/06/24
برترین مطالب امروز
مطالب مرتبط
ترفند
اس ام اس

ابر برچسبها