نرم افزارTARGET، برنامه ای کاربردی و قدرتمند در امر اکتشاف

نرم افزارTARGET، برنامه ای کاربردی و قدرتمند در امر اکتشاف

نرم افزارTARGET، برنامه ای کاربردی و قدرتمند در امر اکتشاف

target soft screen

نرم افزار  Targetاز محصولات شرکت Geosoft و یک نرم افزار کلیدی در امر اکتشاف است که می تواند یک طرح کامل را برای پروژه ها از اکتشاف تا راه اندازی معدن، نقشه های معدنی، گمانه ها و حتی تا تولید یک محصول تهیه و فراهم کند.
از این نرم افزار در تولید و تجزیه و نمایش مقاطع و نمودار های ترسیمی و نقشه های 3بعدی استفاده می شود.

برخی از توانمندی های این نرم افزار عبارتند از:

نقشه گمانه ها ومقاطع
نرم افزار Targetباکمک پیش فرض های تعیین شده ،به راحتی می تواند مقطع یک گمانه و نقشه آن را در چند دقیقه ایجاد و همه آنها را در عرض چند ثانیه بازسازی کند.
(در تمامی نقشه ها و مقاطع و نمودار های ترسیمی ،به خودی خود تمامی پارامتر های لازم بر روی آن ها لحاظ شده است.)
همچنین نمونه های الگو می تواند ذخیره ، وبا دیگر الگو ها و نمونه ها تطبیق داده شود، تا بتوان به سطحی از استانداردهای یکی شده بر اساس یک سری از پروژه های به هم پیوسته برسیم.

نمودارهای نواری و ترکیبی
از مزیت های این نرم افزار ایجاد نمودارهای نواری و گرافیکی درجه بندی شده است که به صورت تک تک و یا ترکیبی برای چندین چاه نمایش داده می شود. اطلا عات به دست آمده از محاسباتی که مستقیما بر روی نمودارها اعمال می شود، به راحتی قابل استفاده در نرم افزارهای بانک اطلاعاتی نظیر Exel و ….است.

تصویر سازی داده ها
اطلاعات گمانه ها که شامل اطلاعات سنگ شناسی، ژئو شیمی و فیزیک سنگ است، می تواند به آسانی بر روی نقشه ها و مقاطع و به صورت گرافیکی نشان داده شود. نیز میتوان کلیه اطلاعات گمانه ها را به کمک نمودارها تصویر سازی کرد . این نرم افزار با رنگی کردن نقشه ها و ترسیمات می تواند باعث وضوح بیشتر و مشخص شدن بیشتر اطلاعات و جزییات گمانه ها شود.

تهیه نقشه های سطحی
می توان به کمکTargetاز یک سری اطلاعات خام موجود در نرم افزار ها ی بانک اطلاعاتی که به نرم افزار داده می شود، نقشه های کنتوری و شبکه بندی سنگ ها ، رودها و خاک ها و نتایج ژئو فیزیکی آن ها را ایجاد و ترسیم کرد.
در این نرم افزارتوانایی تفسیر نتایج بر روی هر نقشه ای که با کمک نرم افزارهایی مثل Cad )که به ما امکان تفسیر و تشریح مناطق مورد نظر را به صورت لایه های جدید می دهند.( ایجاد شده اند، وجود دارد.

ارتباط فعال و پویای داده ها
این نرم افزار می تواند در یک لحظه بین مقاطع و نقشه های 3 بعدی و داده های اصلی یک ارتباط پویا را ایجاد کند، که به وسیله آن آنالیز اطلاعات به راحتی صورت می پذیرد. همچنین اطلاعات موجود در این نرم افزار به راحتی قابل استفاده در بسته های نرم افزاری معتبر و استاندارد نظیر Arc Gis –Map info –AcQuire-LAS-Microstation –Surpac-ODBC و… است.
Targetمی تواند اطلاعات در نرم افزارهای مختلف، مثلSurpac–را تفسیر کند و نیز فایل های DTM و D DXF 3 را پشتیبانی کند.

تصویر سازی فضایی 3 بعدی
شرکت Geosoft (سازنده نرم افزار) بر اساس پیشرفت هایی که در زمینه ابزار و نیز اکتشاف کانسار ها می شود، تکنولوژی تصویر سازی 3 بعدی خود را پا به پای آن توسعه می دهد. پشتیبان این فرمت فضای 3 بعدی کاربر را قادر می سازد، تا اطلاعات را به راحتی وارد کند و فرمت های 3 بعدی UBC و GOCAD را در یک فضای 3 بعدی نشان دهد. و از هر داده 3 بعدی بتواند یک فرمت فضایی ایجاد کند، که این داده های 3 بعدی برای نشان دادن حفاری در یک محیط 3 بعدی به کار می رود.
این اطلاعات از طریق الگوریتم های 3 بعدی زمین آمار تولید می شود که با کنترل بر روی واریو گرام ها انجام می شود تولید این فضا در یک محیط 3 بعدی به کاربر این اجازه را می دهد تا بهتر تصویر سازی کند و نیز اطلاعات اکتشاف را بهتر تفسیر کند.
همچنین Target می تواند یک تصویر 3 بعدی از داده های ترکیبی گمانه، همراه با سایر اطلاعات سطحی و زیر سطحی که شامل داده های برداری،Dtms ، شبکه بندی و … است را ایجاد کند، که این تصویر به علت وضوح بیشتر اطلاعات ناحیه ای، شامل بزرگ نمایی عمودی است .

پشتیبان چند زبانه ای  Unicode
این نرم افزار به کاربر این امکان را می دهد که تمام اطلاعات، (نظیر نام فایل ها ،لایه های نقشه ،database ها و…) را با زبان های مختلف نشان دهد، که عمده این زبان ها پرتقالی، اسپانیایی، فرانسه، ژاپنی، چینی، روسی و… است.
این نرم افزار تمامی اطلاعات، نظیر نقشه مقطع و نمودارهای نواری را که بر اساس زبان های دیگر بیان می شود، به خوبی زبان اصلی تعریف شده برای این نرم افزار نشان می دهد.

جریان های ساختاری ترسیمی
Targetشامل جریان های ساختاری ترسیمی پیشرفته، نظیر (چگالی شکست،tadpole plot ،       stereonets) است ،که می تواند در گما نه ها و اطلاعات سنگ شناسی و ژئو شیمی آن ها به منظور تفسیر ساختار های اصلی ، جهت یابی رگه ها ی معدنی، جهت لایه بندی و … استفاده شود. این نرم افزار در قسمت stereonet خود هر 2 شبکه ولف و اشمیت را پشتیبانی می کند.
همچنین کاربر می تواند به کمک این نرم افزار یک بزرگ نمایی عمودی در جهت محور –Z تعریف کند، تا بتوان در حفاری ناحیه ای کم عمق بر اساس پهنای منطقه اطلاعات موجود را تفسیر و بررسی کرد.

تجزیه و تحلیل قوی داده ها
این نرم افزار می تواند بر روی داده های فضایی نقشه ها و همچنین بر روی مقادیر بالایی از داده ها که در اکتشاف کانسار ها موثر هستند، به صورت قوی و موثر اجرا شود. Target می تواند اطلاعات گرفته شده را از دیگر سایت ها ی اطلاعاتی را متناسب کرده و از آن ها استفاده کند و به علت توانایی بالای این نرم افزار در آنالیز داده ها و هم چنین تکنیک های جدید نقشه کشی این امکان فراهم آمده است که بتوان کلیه داده های سطحی و زیر سطحی را کنترل کرد.

تهیه نقشه های حرفه ای
این نرم افزار یک سری مزیت های بالای کنترلی را برای کاربرهای حرفه ای همراه با کیفیت بالای ارائه نتایج تامین می کند.
Target می تواند به سرعت چندین نقشه مختلف که شامل نقشه های شبکه، نقشه های سطحی ، نقشه های ستونی ارزشی ویا مخلوطی ایده آلی از این نقشه ها را تهیه کند.

TARGETنرم افزاری قدرتمند با قابلیت تجزیه و تحلیل بالا است. در زیر دلایلی که اکثر شرکت های اکتشافی از این نرم افزاردر طراحی گمانه ها استفاده می کنند، بیان می گردد:

1- طراحی موثر گمانه ها
هدف اصلی از این نرم افزار طراحی گمانه هاست و به همین علت با کیفیت بسیار بالایی  Targetاین کار را انجام می دهد و این نرم افزار قادر است عملیات تجزیه و تحلیل و ترسیمات لازم را بر روی گمانه ها انجام داده و هزاران گمانه را در مدت کوتاهی تجزیه و تحلیل و کنترل نماید.

2- ایجاد و بازسازی مقطع در عرض کمتر از یک دقیقه
این نرم افزار مقاطع مختلف را در عرض چند دقیقه ایجاد و بازسازی کرده و نیز تمامی کنترل ها و تغییرات را بر روی آن ها اعمال می کند و زمان تغییر وتفسیر و تصویرسازی گمانه ها را کاهش می دهد.

3- تفسیر و تصویر سازی گمانه ها

4- تجزیه و تحلیل و تصویر سازی قوی داده ها
Targetقادر است تمامی داده های گمانه را بدون احتیاج به آموزش خاصی تجزیه و تحلیل کند و بسیار سریع و ساده عمل تجزیه و تحلیل و تصویر سازی را بر روی 1000 گمانه در مدت کوتاهی انجام دهد.

5- یادگیری آسان
دلیل مقبولیت این نرم افزار استفاده و یادگیری آسان آن و نیز در دسترس بودن help online آن است.

6- این نرم افزار این امکان را فراهم می سازد که بتوان سازگاری و هماهنگی بین داده های گمانه هارا ایجاد کند و عملیات اکتشاف را به طور موثر پی گیری نماید.

7- سازگاری با نرم افزار  ArcGis
تبادل اطلاعات بین  Targetو  ArcGisخیلی راحت صورت می گیرد، که این مطلب باعث ایجاد یک پشتیبانی خیلی خوب از انواع فرمت داده ها می شود.
تصویر سازی و آنالیز داده های گمانه ها، اطلاعات سنگ شناسی ،ایجاد نقشه های با کیفیت بالا به صورت سه بعدی ، نمایش اطلاعات زیر سطحی و سطحی در داخل نقشه ها و مقاطع و نمودار ها ، نمونه هایی از سازگاری بین Target و ArcGis می باشد.

سایت شرکت سازنده نرم افزار

نسخه آزمایشی این نرم افزار از سایت شرکت سازنده، به نشانی زیر قابل دریافت است:

http://www.geosoft.com/downloads

بازنشر:
www.smsm.ir
سایت مرجع مهندسی ایران

نرم افزارTARGET، برنامه ای کاربردی و قدرتمند در امر اکتشاف

کلمات کلیدی : نرم,افزارTARGET،,برنامه,ای,کاربردی,و,قدرتمند,در,امر,اکتشاف,نرم افزارTARGET، برنامه ای کاربردی و قدرتمند در امر اکتشاف , مقالات مهندسي , مهندسی معدن , کامپیوتر، مکانیک، برق، عمران، شیمی، پزشکی نرم+افزارTARGET،+برنامه+ای+کاربردی+و+قدرتمند+در+امر+اکتشاف+

تاریخ: چهار شنبه 2012/06/20
برترین مطالب امروز
مطالب مرتبط
ترفند
اس ام اس

ابر برچسبها