ژنراتور رادیو اکتیو در پزشکی هسته ای

ژنراتور رادیو اکتیو در پزشکی هسته ای

مبنای پزشکی هسته ی ژنراتور است که اصطلاحا به آن cow یا گاو رادیو اکتیو می گویند. و در زمان های خاصی عمل milking یا دوشیدن را انجام می دهیم. دوشیدن روشی است از نوع تعویض یونی می باشد. گاو های رادیو اکتیو بر اساس تعادل عام یا گذرا کار می کند یکی از معمولترین ژنراتور ها ژنراتور مولیبدنیم _ تکنسیم می باشد. (MO.TC)

ژنراتور دارای یک قلب یا CORE می باشد از جنس alumina که ترکیبات آن آلومینیوم و اکسیژن است. و به شکل تیغه تیغه می باشد روی تیغه ها عنصر مولیبدنیوم روی آن رسوب می کند. نیمه عمر عنصر مولیبدنیوم 67 ساعت می باشد. در طول زمان مولیبدنیم به تکنسیم تبدیل می شود.

بعد از 24 ساعت دو تا سیستم را از هم جدا می کنند. یک طرف سرم فیزیولوژی می گذارند که ترکیبات آن از NH4 و NACL می باشد. نمک با مولیبدنیم وارد واکنش نمی شود بلکه با تکنسیم وارد واکنش می شود. در ظرف پرتکتنات سدیم جمع می شود و این ماده را به بدن بیمار تزریق می کنند. این ژنراتور تا زمانی قابل استفاده است که عنصر مادر یا مولیبدنیم در سیستم وجود دارد. اگر مقدار این عنصر 400mci باشد بهتر کار می کند. مدت زمان دو هفته کار می کند و بعد آن را به سازمان می فرستند که core دستگاه را جابه جا کنند.

TC رادیو ایزوتوپی است که بافت هدف چند گانه دارد غدد بزاقی استخوان کبد تحال مغز استخوان همه جا می رود. اگر از سر تا پا با گاما camera کار کنیم سرطان ها را ردیابی و عفونت را بررسی کنیم می توانیم همه بدن را اسکن کنیم . هر جا عفونت بیشتر متابولیسم بیشتر می شود.
اگر به هر دلیلی در یک سیستم تشخیصی لازم باشد که از عنصر محصول استفاده کنیم . زمان جداسازی عنصر محصول از مولد در لحظه تعادل می باشد. اگر زودتر یا دیرتر جدا کنیم اکتیویته را از دست داده ایم. در طول زمان استفاده مجدد تابع اکتیویته مادر می باشد.

در تعادل گذرا نیمه عمر مادر 10 برابر نیمه عمر دختر می باشد. در اینجا اختلاف ها زیاد نیست . عنصر دختر نزدیک مادر است . در تعادل گذرا به هم میل می کنند ولی به هم نمی رسند بعد از 4 تعادل دختر بهترین زمان برای جداسازی است. اما در تعادل عام نیمه عمر مادر از نیمه عمر دختر خیلی بیشتر است حداقل 10000 برابر. می باشد.

مفهوم تعادل زمانی شکل می گیرد که عنصر مادر واپاشی می کند و عنصر دختر همچنان ناپایدار می باشد و آن هم واپاشی می کند .در اینجا مبحثی به عنوان عضو target مطرح می شود در این عضو پس از تجویز یک رادیو ایزوتوپ معین بیشترین تجمع را داشته باشیم . بیشترین دوز پرتو گرافی مربوط به عضو هدف است . مثلا” عنصر ید از جدار روده جذب می شود در گردش خون می چرخد و تیروئید آن را جذب میکند در اطراف یک سری رسپتور وجود دارد . سلول ید را می گیرد و هورمون تری یدو تیروزین آزاد می کند . بیمار پس از مصرف رادیو ایزوتوپ در غده تیروئید پرتودهی دارد و بعد کم کم به بافت هایی اطراف گسترش پیدا می کند در ناحیه که تجمع زیاد است hot zone و در آنجا که تجمع کمتر است cold zone می گویند . نقاط hot و cold بر پایه متابولیزم رده بندی می شود . بر پایه گامایی که از بدن ساطع می شود می توانیم تشکیل تصویر بدهد . پرتودهی از عوامل فیزیکی و شیمیایی مستقل است در پزشکی از رادیو ایزوتوپ ها در تشخیص و در درمان استفاده می کنیم .

در پزشکی هسته ای متابولیسم نقطه به نقطه را بررسی می کنیم و فیزیولوژی را زیر پوشش خود قرار می دهد . اما در رادیو گرافی آناتومی را می بینیم .

برای اینکه منشاء سرطان را پیدا کنیم . بیماری های خود ایمنی و بیماری که باعث التهابات مفصلی می شود را رد یابی کنیم .اگر بخواهیم رادیو ایزو توپ ما به جای خاصی از بدن برود آن را با چیزی همراه می کنیم مثلا” DTPA فقط در کلیه جذب می شود و DMSA در کبد و تحال تجمع می کند و S.C فقط در تحال جمع می شود.

دانشنامه مرجع مهندسی ایران

SMSM.IR

ژنراتور رادیو اکتیو در پزشکی هسته ای

کلمات کلیدی : ژنراتور,رادیو,اکتیو,در,پزشکی,هسته,ای,ژنراتور رادیو اکتیو در پزشکی هسته ای , مقالات مهندسي , مهندسی پزشکی , کامپیوتر، مکانیک، برق، عمران، شیمی، پزشکی ژنراتور+رادیو+اکتیو+در+پزشکی+هسته+ای+

تاریخ: دوشنبه 2012/05/28
برترین مطالب امروز
مطالب مرتبط
ترفند
اس ام اس

ابر برچسبها