تاریخچه مواد رنگ دهنده

تاریخچه مواد رنگ دهنده

پیگمنت های غیر آلی

1- 3000 سال ق.ا.م:
در چین از دوده (ذغال)كه به احتمال قوی با قدمت ترین پیگمنت میباشد استفاده شده است.
منبع اصلی آن انواع چوب های روغنی و حاوی تركیبات رزینی مانند چوب درختان سوزنی برگان و هم چنین برخی از روغن های دارای منشاء گیاهی و حیوانی بوده است. یكی دیگر از انواع دوده ها، دوده حاصل از سوزاندن استخوان بوده كه امروزه نیز جهت بعضی از كاربرد های خاص تهیه میشود. انواع دوده ها از اوایل قرن نوزدهم به شیوه صنعتی تولید گردیده است.

2-2000 سال ق.ا. م:
سرنج ،مخلوطی از اكسید های سرب (PbO و PbO2 ) كه از اولین پیگمنت های قرمزبوده و سومر ها اولین تهیه و استفاده كننده از آن میباشند . این پیگمنت ،به روایاتی در اثر آتش سوزی در یك كشتی حامل تركیبات حاوی سرب (سرب كربنات ) برای اولین بار و بصورت اتفاقی بدست آمده است . تولید آن از طریق اكسیداسیون كنترل شده سرب و پس از عبور از فاز اكسید سرب (لیتارژ) میباشد.

3-600 سال ق.ا.م
سرب آنتیمونات Pb3(SbO4) كه با نام زرد نپال معروف است ،پیگمنت زردی است كه در سفال های لعاب داربجا مانده  از عهد بابل یافت گردیده است.

4- حوالی میلاد مسیح (2000 سال قبل)
سفید سرب 2PbCO3-Pb(OH)02 (كربنات بازی سرب) ،در اسناد بدست آمده از پلینیوس(Plinius der Aeltere ) روایت شده كه از این ماده برای نقاشی های سفید و هم چنین برای رنگ آمیزی استفاده می گردیده است . تهیه و تولید آن به احتمال قوی از طریق آویزان كردن ورقه های نازك سربی در اطاق هائی كه كف آن مملو از سركه (استیك اسید) بوده است، صورت گرفته است.

5-250 سال بعد از میلاد مسیح
سبز مس Cu (CH3COO)2 .Cu(OH )2 ،تركیب بازی (قلیائی)  مس استات  از طریق حل كردن مس و تركیبات محلول مس در استیك اسید و سپس رسوب دادن محلول حاصل در محیط قلیا ئی تهیه  شده است.

6- حوالی سالهای 1700 میلادی
آبی آهن   Fe4{Fe(CN)6}3  كه با نام های آبی برلین، آبی پروس، آبی پاریس و میلوری بلو معروف است ،اولین بار توسط Millorie (كاشف فرانسوی آن) تهیه و توسط خود او با نام آبی پاریس ثبت گردید . (در مبحث پیگمنت های آبی به این پیگمنت خواهیم پرداخت).

7- حوالی سال 1800 میلادی
سفید روی (اكسید روی)ZnO كه در حوالی سال های یاد شده به روش نیمه صنعتی تولید گردید ،در قرون وسطی نیز شناخته شده بود و  و تحت نام  Lana Philosophic  (“پشم فلسفی”) بعنوان یك محصول جانبی تولید برنج (مس+روی) در دسترس بوده است.

منبع:
http://auchemistry.persianblog.ir

www.smsm.ir

تاریخچه مواد رنگ دهنده

کلمات کلیدی : تاریخچه,مواد,رنگ,دهنده,تاریخچه مواد رنگ دهنده , مقالات مهندسي , مهندسی شیمی , کامپیوتر، مکانیک، برق، عمران، شیمی، پزشکی تاریخچه+مواد+رنگ+دهنده+

تاریخ: پنجشنبه 2012/03/15
برترین مطالب امروز
مطالب مرتبط
ترفند
اس ام اس

ابر برچسبها