فسفر و نقش آن در فولاد – Phosphorus in steel

فسفر و نقش آن در فولاد – Phosphorus in steel

فسفر و نقش آن در فولاد – Phosphorus in steel

phosphorus

فسفر عنصر ناخواسته ای است كه در تركیب هر عنصری وجود دارد. ساختمان مكعبی شكل و نقطه ذوب 45 C دارد. وزن اتمی آن 31 است. فسفر تمایل قوی به تركیب با اكسیژن داشته و باید از رطوبت و اكسیژن محافظت شود. برای افزودن به مذاب آهن، از فروفسفاتهای با 20% فسفر استفاده می شود.

در حالت جامد، آهن و فسفر تشكیل Fe3P می دهند. فسفر در دمای اتاق در حدود 0.1% حل می شود و فسفر اضافی در زمینه باقی می ماند. در كل فسفر فریت زای ضعیفی است. لذا با توجه به دصد كم فسفر در فولاد ،تاثیر این عنصر بسیار ناچیز است.

در فولادسازی با روش شمش ریزی ، فسفر عنصر ناخواسته ای است. فسفر جدایش در ریزساختار را تشدید می دهد. مناطق حاوی فسفر مناطقی هستند كه در آخرین مرحله انجماد، منجمد می شود و باعث می شودكه كربن از این مناطق پس زده شود. در نتیجه بعد از انجماد، این مناطق سمنتیت كمتری داشته و در عوض فریت بیشتری خواهد داشت. به این پدیده Ghost bond اطلاق می شود.هم چنین به خاطر ضریب دیفوزیون پایین این عنصر،امكان یكنواخت كردن ریزساختار بسیار مشكل است.

در عملیات حرارتی فولادها، فسفر چقرمگی را می كاهد. به همین خاطر درصد فسفر باید از 0.04% فراتر نرود.فسفر سختی پذیری را می افزاید فلذا كاهش چقرمگی و افزایش تردی را در پی خواهد داشت. فسفر با تشكیل محلول جامد جانشینی، تمایل بالقوه ای در افزایش استحكام فریت دارد.

اثر ترد كنندگی به میزان كربن فولاد بستگی دارد. در گریدهای پر كربن ،تاثیر فسفر معكوس می شود.در بسیاری از فولادهای كم كربن درصد فسفر می تواند در محدوده 0.04- 0.15 % باشد. در فولادهای HSLA كه كربن كمتری دارند، جهت افزایش استحكام و مقاومت خوردگی از فسفربا درصد بالا استفاده می كنند.فولادهای بسمر به خاطر ماهیت تولید دارای فسفر زیادی هستند. تردی حاصل از فسفر با افزایش كربن ،دمای آبكاری، اندازه دانه و كاهش درصد تغییر شكل در فورج افزایش می یابد.این تردی بصورت سردشكنندگی و حساس شدن در تنش های ضربه ای ظاهر می شود.

فسفر اندازه دانه های آهن را افزایش داده و لذا باعث تشکیل ترکیبات حجیم و نامطلوب می شود. افزودن فسفر به فولادهای کم کربن، ازدیاد استحکام و مقاومت خوردگی را در پی دارد. هم چنین قابلیت ماشینکاری فولادهای خوش تراش را بهبود می بخشد.تا 0.07 % به فولادهای کم کربن خاص با 0.3 % مس افزوده شده تا مقاومت اتمسفری آنها بسیار خوب شود. در چدن، نقطه انجماد اولیه چدن را کاهش داده فلذا سیالیت و قابلیت ریخته گری آن را می افزاید.

www.smsm.ir
سایت مرجع مهندسی ایران

فسفر و نقش آن در فولاد – Phosphorus in steel

کلمات کلیدی : فسفر,و,نقش,آن,در,فولاد,–,Phosphorus,in,steel,فسفر و نقش آن در فولاد – Phosphorus in steel , مقالات مهندسي , مهندسی مواد , کامپیوتر، مکانیک، برق، عمران، شیمی، پزشکی فسفر+و+نقش+آن+در+فولاد+–+Phosphorus+in+steel+

تاریخ: جمعه 2012/02/10
برترین مطالب امروز
مطالب مرتبط
ترفند
اس ام اس

ابر برچسبها