آشنایی با دوربین های دید در شب و طرز كار آنها

آشنایی با دوربین های دید در شب و طرز كار آنها

آشنایی با دوربین های دید در شب و طرز كار آنها

Night Vision System

تجهیزات دید شبانه چگونه كار می كنند ؟

تمامی سیستمهای دوربین مداربسته دید شبانه تصویر بهبود یافته الكترونیكی تهیه می كنند . یك سیستم مداربسته دید در شب مانند سایر سیستمهای روزانه ، دارای المان اپتیكی همچون لنز ، منشور و آیینه بوده و در كنار هم با در نظر گرفتن اصول اپتیكی خاص خود طراحی و بكار گرفته شده اند . علاوه بر اینها از عنصری بنام سلول تقویت تصویر در دوربینها ی مداربسته بكارگیری شده است . این عنصر می تواند امكان مشاهده تصویر را در تاریكی حدود چند هزارم لوكس ( شرایط نور ماه و ستاره ) فراهم نماید .

در قلب هر سیستم شبانه ابزاری بنام لامپ تشدید كننده نور وجود دارد كه به آن (Light Intesifier Tube ) می گویند . این لامپ نور موجود را جمع كرده ( بعضی اوقات نور مرئی و بعضی اوقات نور مادون قرمز ) و نور را به انرژی الكتریكی تبدیل می كند . این الكتریسیته خیلی كم سپس تقویت شده و تصویر یك صحنه را برای ما نشان می دهد . مقابل لامپ ( محلی كه تبدیل نور به الكتریسیته انجام می شود ) فتو كاتد نامیده می شود . قطر فتوكاتد در دوربین دید در شب 25 میلیمتر است

تمامی سیستمهای دید شبانه تك رنگ هستند . به عبارت دیگر رنگهای گوناگون را نشان نمی دهند و تصاویر را به رنگ سبز تیره نشان می دهند . علت انتخاب این رنگ بدلیل این است كه چشم انسان نسبت به این رنگ حساسیت بیشتری دارد .

دوربینهای دید در شب (Night Vision System )

شیوه كار دوربینهای دید در شب در نتیجه داشتن محدوده ای از نور ، مانند نور مهتاب و ستاره  درحالتPassive و یا نور مادون قرمز  در حالت Activeمی باشد . این نور كه از فوتونها ساخته شده است در یك لامپ فوتونی جمع شده و از آنجا فوتونها به الكترون تبدیل می شوند . سپس الكترونها به واسطه الكتریسیته و فرایند شیمیایی ، مقدار بسیار بزرگی تقویت می شوند . الكترونها بعد از آن بسوی یك پرده فسفری جهت نمایان شدن تصویر پرتاب شده و ما می توانیم از میان عدسی چشمی دوربین ، تصویر تشكیل شده را كه به رنگ سبز می باشد مشاهده نماییم .

سیستم كار دوربین دید در شب

طرز كار دوربینهای دید در شب به دو صورت فعال (Active ) و غیر فعال (Passive ) می باشد .

– حالت فعال (Active )

در این حالت دوربین با استفاده از نور مادون قرمز (Infrared Radiation ) كار می كند . طرز كار بدین صورت است كه اشعه مادون قرمز بوسیله یك لیزر ( نا مرئی ) یا نور افكن ( مرئی ) به طرف موضوع مورد نظر فرستاده می شود و با استفاده از این نور ارسالی تصویر موضوع را می توان در دوربین مشاهده نمود.

– حالت غیر فعال (passive )

در این حالت كار سیستم دوربین ، تشدید نور حاصله از ستارگان یا ماه می باشد. در واقع در حالت passive دوربین از خود هیچ گونه پرتو نورانی چه مرئی و چه نامرئی ساطع نمی كند . بنابراین در هنگام استفاده در مقابل دشمن ، از نظر دشمن كاملاً محفوظ باقی می ماند و این یك مزیت نسبت به حالت active می باشد.

در واقع دوربین های دید در شب با این نوع سیستم كاری با تقویت نوری كه از هدف باز تابیده می شود و رسانیدن آن به اندازه ای كه بوسیله چشم انسان قابل تشخیص باشد ، امكان دید در شب را بوجود می آورند.

امواج مرئی ( Visible Waves )

طیف مرئی تنها محدوده ای است كه بدون نیاز به هیچگونه وسیله ای می توان آنرا رؤیت كرد و دامنه طول موج آن عبارت است از : 400 nm – 760 nm

امواج مادون قرمز (Infrared Radiaton )

مادون قرمز بخشی از طیف الكترومغناطیسی است كه دارای طول موجی بین ( nm 760 –mm 1 ) می باشد .معمولاً مادون قرمز را به سه قسمت نزدیك (Near Infrared ) ، میانی (Mid Infrared ) و دور (Far Infrared ) تقسیم می كنند كه در ذیل بیان شده است . لازم بذكر است كه فركانس مادون قرمز بین ( T HZ 100 –T HZ 1 ) می باشد.

www.smsm.ir
سایت مرجع مهندسی ایران

آشنایی با دوربین های دید در شب و طرز كار آنها

کلمات کلیدی : آشنایی,با,دوربین,های,دید,در,شب,و,طرز,كار,آنها,آشنایی با دوربین های دید در شب و طرز كار آنها , مقالات مهندسي , مهندسی برق و الکتریک , کامپیوتر، مکانیک، برق، عمران، شیمی، پزشکی آشنایی+با+دوربین+های+دید+در+شب+و+طرز+كار+آنها+

تاریخ: چهار شنبه 2012/02/01
برترین مطالب امروز
مطالب مرتبط
ترفند
اس ام اس

ابر برچسبها