دستورالعمل جوشكاری ترمیمی چدن چكش خوار

دستورالعمل جوشكاری ترمیمی چدن چكش خوار

برداشتن عیوب: 
عیوب را می توان توسط ماشین كاری و سنگ زنی حذف كرد. هر چند ممكن است از قوس كربن در چدن چكش خوار استفاده كرد ولی بدلیل شوك حرارتی و ایجاد ساختار مارتنزیت / كاربید بر سطح شیار، توصیه نمی گردد.

تمیز و سالم بودن سطح شیار جوش بسیار مهم است. در نواحی حساس باید از آزمون PT یا MTجهت حصول اطمینان از رفع كامل عیب استفاده نمود.

پیش گرم:
دمای پیش گرم C° 290 می باشد . پیش گرمایی باید در كوره با دمای كنترل شده انجام شود. برای پیش گرم كردن باید ابتدا قطعه را در دمای C° 40 برای مدت زمان 25 دقیقه بازای هر سانتیمتر ضخامت و ماكزیمم 6 ساعت نگهداری كرد . سپس دما را با سرعت 40 /hr C° تا دمای C° 290 افزایش داد و برای مدت 25 دقیقه بازای هر سانتیمتر ضخامت و ماكزیمم 6 ساعت نگهداری كرد.

در صورت استفاده از گرم كردن موضعی هنگامیكه امكان استفاده از كوره وجود ندارد موارد زیر رعایت شود:
الف) ناحیه پیش گرم شده باید حداقل 60 cm از لبه جوش را در بر گیرد . قطعات با ضخامت بیشتر از 15 cm باید حداقل 90 cm از لبه جوش پیش گرم شوند.
ب)حرارت دهی باید بصورت آهسته و یكنواخت انجام گردد . از اختلاف دمایی بیشتر از C° 40 باید اجتناب كرد.
ج) دما باید در خلال مقطع پیش گرم شده یكنواخت باشد و زمان نگهداری 25 دقیقه بازای هر سانتیمتر ضخامت قطعه باید رعایت شود.

دمای بین پاسی:
حداكثر دمای بین پاسی C° 370 می باشد. در هیچ حالتی نباید از این دما تجاوز شود.

پارامترهای جوشكاری:
در این حالت فرآیند جوشكاری SMAW برای تمام جوشكاریها استفاده می شود.

الف) جریان جوشكاری
برای الكترودهای پیشنهادی جریان مستقیم معكوس (DCRP) توصیه می شود . تنظیم ولتاژ و آمپر باید بر اساس پیشنهاد سازنده الكترود انجام گیرد.

ب) الكترود
دو نوع الكترود پیشنهاد می شود . نوع اول جوشی قابل ماشینكاری و سختی كمتر در ناحیه HAZایجاد می كند و دومی جوشی با استحكام بیشتر ولی با ماشینكاری مشكل تولید می كند . در حالتی كه از الكترود دوم استفاده می شود دقت بیشتری نیز نیاز است تا از ترك در ناحیه ذوب جلوگیری شود .

اول: AWS ENiFe- C1 .این الكترود دارای 55% نیكل و استحكامی حدود 345 Mpa می باشد . این الكترود به آمپر و حرارت ورودی كمتر نیاز دارد . این الكترود در دمایی كمتر از دمای ذوب الكترودهای فولاد كربنی ذوب می شود در نتیجه مارتنزیت /كاربید كمتری در HAZ ایجاد می كند .

دوم: E -7016) AWS E-7018 -7018 یا (E -7015 . این الكترود از جنس فولاد كربنی بوده و دارای استحكام كششی بیشتر حدود 485 Mpa می باشد . این الكترودها به آمپر و حرارت ورودی بیشتر نیاز دارد و احتمال ترك خوردن آنها نیز بیشتر است . تمامی الكترودهای كم هیدروژن باید پس از باز شدن جعبه در مكانی گرم و خشك نگهداری شوند .

تكنیك:
تكنیك خاصی مورد نیاز نیست . بستر جوش باید بصورت stringer باشد .
سربار باید بین هر دو پاس كاملا” برداشته شود .

پس گرمایی:
تمامی چدنهای چكش خوار باید تحت عملیات گرمایی قرار گیرند . بستگی به نوع ماده ممكن است به تنش زدایی یا نرمالایز و تمپر كردن نیاز باشد . عملیات پیشنهادی به شرح زیر می باشد:
الف) تنش زدایی : قرار دادن درون كوره در دمای C° 95 و نگهداری به مدت 25 دقیقه بازای هر سانتیمتر ضخامت و حداكثر شش ساعت . گرم كردن آهسته با سرعت 40 /hr C° تا دمای 600 ونگهداری به مدت 25 دقیقه بازای هر سانتیمتر ضخامت و حداكثر شش ساعت . سرد كردن در هوای ساكن.

ب)نرمالایز و تمپر كردن : قرار دادن كوره با دمای C°95 و نگهداری برای مدت 25 دقیقه بازای هر سانتیمتر ضخامت و حداكثر شش ساعت . گرم كردن آهسته با سرعت 40 /hr C° تا C° 540 و با سرعت 95 /hr C° تا دمای C° 900 و نگهداری به مدت 25دقیقه به ازای هر سانتیمتر ضخامت با سقف شش ساعت . سرد كردن در هوای ساكن.

هنگامی كه دمای قطعه زیر C° 320 رسید می توان آنرا در كوره تمپر كننده قرار داد و به مدت 25 دقیقه بازای هر سانتیمتر ضخامت با سقف شش ساعت در دمای C° 320 و گرم كردن آهسته با سرعت 95 /hr C° تا C° 650. نگهداری در این دما بمدت 25دقیقه بازای هر سانتیمتر ضخامت و حداكثر شش ساعت و در نهایت سرد كردن در هوای ساكن .

توصیه ها: 
جوشكاری چدن چكش خوار دو مشكل ایجاد می كند :

الف) قسمتی از فلز پایه كه در ناحیه جوش ذوب می شود بصورت چدن چكش خوار منجمد نمی شود . گرافیت ها بصورت كرمی شكل یا نیمه كروی رسوب می كنند . در نتیجه چكش خواری و مقاومت ضربه تا 50% كاهش می یابد و مقداری كاربید بصورت پریتی ایجاد می شود .

ب) در ناحیه HAZ فاز مارتنزیت بصورت پرلیتی ایجاد می شود كه باید با تمپر كردن چكش خواری را بازیافت كرد . چدن چكش خوار در زمینه تنشهای جوشكاری و ترك خوردن هنگام جوشكاری یا در خلال سرد شدن بسیار مستعد می باشد.

با توجه به موارد فوق چدن چكش خوار نباید هیچگاه در نواحی پر تنش جوشكاری شود . همچنین در صورتیكه جوش بیشتر از 20% ضخامت قطعه را شامل شود نباید جوشكاری انجام شود .

منبع: جزوه آموزشی جوشکاری ترمیمی، سایت مهندسی جوش

www.smsm.ir

دستورالعمل جوشكاری ترمیمی چدن چكش خوار

کلمات کلیدی : دستورالعمل,جوشكاری,ترمیمی,چدن,چكش,خوار,دستورالعمل جوشكاری ترمیمی چدن چكش خوار , مقالات مهندسي , مهندسي مكانيك , کامپیوتر، مکانیک، برق، عمران، شیمی، پزشکی دستورالعمل+جوشكاری+ترمیمی+چدن+چكش+خوار+

تاریخ: یکشنبه 2011/10/23
برترین مطالب امروز
مطالب مرتبط
ترفند
اس ام اس

ابر برچسبها