دستورالعمل بازرسی فنی مخازن تحت فشار

دستورالعمل بازرسی فنی مخازن تحت فشار

دستورالعمل بازرسی فنی مخازن تحت فشار

er476

بازرسی پیش از ساخت
1. بررسی وضعیت عمومی كارخانه از لحاظ دارا بودن تجهیزات مناسب جهت ساخت (از جمله جرثقیل های سقفی، غلطك های نورد، تجهیزات جوشكاری دستی و اتوماتیك و …) و تجهیزات مورد نیاز جهت كنترل كیفی مراحل ساخت، مواد و محصول
2. بررسی كارخانه به لحاظ دارا بودن سیستم كنترل كیفی مورد قبول (حتی الامكان داشتن گواهی نامه های كیفی)
3. حضور در جلسه Pre-inspection Meeting یا جلسه پیش از شروع بازرسی و ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات در رابطه با موارد مختلف مطروحه در قرارداد و طرح کنترل کیفی؛ (امضای صورتجلسه و تأیید آن)
4. مرور گواهی ها یا تأییدیه های مواد (Material Certificates) همچون ورقها، فلنج ها، لوله ها و …
همچنین مواد مصرفی مثل الكترودها، رنگ و …
و بازرسی مواد (تأیید گواهی های مربوطه)


5. تست جوشكاران (تأیید لیست جوشكاران)
6. تأیید گروه تستهای غیر مخرب از لحاظ گواهی های مرتبط و داشتن حداقل مدرك SNT-TC- IA Level II
7. بازرسی گواهی های كالیبراسیون دستگاههای جوشكاری، گرم كن های الكترود، تجهیزات ماشین كاری و …
بازرسی گواهی های كالیبراسیون دستگاههای مورد استفاده گروه كنترل كیفی (و تأیید آنها)
8. مرور دستورالعملهای WPS, PQR, NDT ، تستهای هیدروستاتیك (و یا نیوماتیك)، تستهای Hardness PMI و … (در صورت لزوم)، دستورالعمل تنش گیری، دستورالعمل رنگ و سندبلاست و تأیید آنها

بازرسی حین ساخت و نظارت بر تستها
1. بازرسی ابعادی علامت گذاری ها (Marking) پیش از برش ورقها
2. نظارت بر انتقال Stamp (اطلاعات شناسایی مواد) به قسمتهای مختلف ورق قبل از برش (قسمتهای تحت فشار)
3. نظارت و كنترل بر آماده سازی لبه های ورق (پخ زنی ها) طبق WPS و نقشه ها
4. بازرسی چشمی و ابعادی ورق های برش خورده
5. نظارت بر انجام تستهای غیر مخرب PT (تست مایعات نافذ ) بر روی لبه های ورقها برای ضخامت های بالای cm50 (در صورت نیاز)
6. كنترل بر رول كردن اولیه (نورد) ورق ها طبق نقشه ها
7. نظارت بر مونتاژ ورق و جوشكاری درز طولی آن طبق WPSو نقشه
8. بازرسی چشمی جوش
9. نظارت بر رول كردن ثانویه ورق ها
10. بازرسی ورق ها از لحاظ Ovality (بیضوی) و Roundness (گردی)، ضخامت و ابعاد طبق نقشه و استاندارد
11. نظارت بر آزمون غیر مخرب RT و PT جوش طولی
12. نظارت بر مونتاژ و جوشكاری درزهای محیطی طبق نقشه و WPS
13. بازرسی چشمی جوش
14. نظارت بر آزمون غیر مخرب RT و PT جوش محیطی
15. نظارت و كنترل علامت گذاری (Marking) محل نازلها روی شل (Shell) پیش از برش
16. نظارت و كنترل ابعادی هدها (عدسی ها و …….) بعد از عملیات Forming از لحاظ ضخامت و انحنای مورد نیاز طبق نقشه
17. نظارت بر انجام آزمون غیر مخرب MT بر روی سطح خارجی ناكل (Knuckle)عدسی ها
18. نظارت بر مونتاژ و جوشكاری اولین هد به Shell
19. بازرسی چشمی جوش
20. نظارت بر انجام آزمونهای PT و RT جوش عدسی به Shell
21. نظارت بر مونتاژ جوشكاری فلنج به نازل
22. بازرسی چشمی جوش
23. نظارت بر انجام آزمون RT جهت جوش فلنج به نازل (در صورت امكان)
24. نظارت بر مونتاژ و جوشكاری نازل به شل و یا عدسی
25. بازرسی چشمی جوش
26. نظارت بر انجام آزمون UT جوشكاری نازل به شل و یا عدسی
27. مونتاژ و جوشكاری Reinforcing Pad (ورق تقویتی)
28. نظارت بر انجام تست نشتی هوا (Air Leak Test) با استفاده از آب و صابون جهت ورق تقویتی
29. كنترل بر مونتاژ و جوشكاری عدسی دوم به شل/ بازرسی چشمی جوش/ RT عدسی دوم به شل
30. كنترل چشمی و ابعادی ساخت Leg/Saddle/Skirt
31. بازرسی چشمی جوش Leg/Saddle/Skirt به مخزن
32. نظارت بر انجام آزمونهای PT یا MT جوش Skirt به عدسی/ Saddle یا Leg به مخزن
33. نظارت بر مونتاژ و جوشكاری قسمتهای خارجی و داخلی مخزن (كلیپ های نردبان، پلت فرم و …)
34. نظارت بر انجام آزمونهای PT یا MT جهت قسمتهای داخلی و خارجی
35. تست PMI و یا Ferrite Content Test (در صورت نیاز)
36. بازرسی نهایی ابعادی و چشمی مخزن
37. نظارت بر تنش گیری (عملیات حرارتی پس از جوشكاری) و كنترل چارت PWHT
38. نظارت بر انجام آزمون سختی سنجی (Hardness) و Production Test
39. نظارت بر تمیز بودن و تمیزكاری سطوح داخلی مخزن
40. نظارت بر انجام تست فشارHydrotest
41. بازرسی نهایی ابعادی و چشمی بعد از فشار
42. نظارت بر سندبلاست و رنگ مخزن
43. نظارت بر ساخت و نصب لوحه شناسایی (Name Plate)

بسته بندی و ارسال
1. بازنگری و كنترل مدارك نهایی سازنده (MDR)
2. بازرسی بسته بندی و علامت گذاری های روی مخزن
3. صدور گواهینامه ترخیص مخزن
4. نظارت بر بارگیری مخزن
5. صدور گواهینامه ارسال مخزن

تهیه کننده : محمد رضازاده
www.smsm.ir

دستورالعمل بازرسی فنی مخازن تحت فشار

کلمات کلیدی : دستورالعمل,بازرسی,فنی,مخازن,تحت,فشار,دستورالعمل بازرسی فنی مخازن تحت فشار , مقالات مهندسي , مهندسي مكانيك , کامپیوتر، مکانیک، برق، عمران، شیمی، پزشکی دستورالعمل+بازرسی+فنی+مخازن+تحت+فشار+

تاریخ: دوشنبه 2011/08/22
برترین مطالب امروز
مطالب مرتبط
ترفند
اس ام اس

ابر برچسبها