بررسي جوشكاري GMAW آلومينيوم بر روي ورقه آلومينيوم در مقايسه با نمونه فولاد ساده كربني

بررسي جوشكاري GMAW آلومينيوم بر روي ورقه آلومينيوم در مقايسه با نمونه فولاد ساده كربني

بررسي جوشكاري GMAW آلومينيوم بر روي ورقه آلومينيوم

در مقايسه با نمونه فولاد ساده كربني

زهير سراجان[1] ـ مهدي مباركي ـ فرشاد فيروزفر

دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد

Zohair Sarajan

Mehdi Mobaraki

Farshad Firouzfar

دراين پروژه به جوشكاري آلومينيم و فولاد توسط روش GMAW توسط فلز پركننده آلومينيم پرداخته شده است. مطالعه فيزيك جوش، ظاهر گرده جوش و خاصيت خيس شوندگي قطعه جوشكاري شده و مقايسه نمونه هاي فولادي و آلومينيومي جوشكاري شده بخش اصلي آزمايش مي باشد. تعدادي نمونه از جنس آلومينيم و فولاد با قطرهاي 1 الي 2 ميلي متر و با ابعاد 10ـ 8´5/2ـ 2 سانتي متر بريده و تهيه شد. نمونه ها قبل از عمليات جوشكاري با اسيدكلريدريك شستشوو آماده سازي سطحي شد. سپس با درنظر گرفتن پارامترهاي ورودي همچون شدت جريان، ولتاژ، سرعت تغذيه سيم الكترود و عامل پيش گرم نمونه تحت جوشكاري GMAW قرار گرفتند. پس از اتمام عمليات جوشكاري، جدول هايي تهيه شد كه نتايج حاصل از هرآزمايش را جهت سهولت در مطالعه و مقايسه در اختيار خواننده قرار دهد. همچنين از تمام نمونه ها عكسبرداري شد تا امكان مقايسه بصري فراهم آيد. نمونه آلومينيمي با قطر 2 ميلي متر بهترين نتايج راجع به ظاهر جوش و خيس شوندگي را به خود اختصاص داد. همچنين اثر دماي پيش گرم قبل از جوشكاري در نمونه هاي آلومينيومي با ضخامت كم كاملاً مشهود است. نمونه هاي آلومينيومي به علت ضخامت كم و خواص ويژه مهندسي و فيزيكي مي بايست تحت شرايط كنترل شده اي مورد جوشكاري قرار گيرند. از جمله پارامترهايي كه به جوشكاري نمونه آلومينيمي در اين آزمايش حساس بود پارمتر «سرعت تغذيه الكترود سيم» بود كه نمي توانست از حد 68/0 متر بر دقيقه تجاوز كند. نمونه هاي فولادي با دارا بودن خاصيت انعطاف پذيري در مقابل پارامترهاي جوشكاري فاقد كيفيت ظاهري جوش مناسبي بودند.

بررسي جوشكاري GMAW آلومينيوم بر روي ورقه آلومينيوم در مقايسه با نمونه فولاد ساده كربني

کلمات کلیدی : بررسي,جوشكاري,GMAW,آلومينيوم,بر,روي,ورقه,آلومينيوم,در,مقايسه,با,نمونه,فولاد,ساده,كربني,بررسي جوشكاري GMAW آلومينيوم بر روي ورقه آلومينيوم در مقايسه با نمونه فولاد ساده كربني , مقالات مهندسي , مهندسي مكانيك , کامپیوتر، مکانیک، برق، عمران، شیمی، پزشکی بررسي+جوشكاري+GMAW+آلومينيوم+بر+روي+ورقه+آلومينيوم+در+مقايسه+با+نمونه+فولاد+ساده+كربني+

تاریخ: پنجشنبه 2011/02/17
برترین مطالب امروز
مطالب مرتبط
ترفند
اس ام اس

ابر برچسبها